Wewnętrzny regulamin nauki pływania, aqua-aerobiku, zajęć rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych w wodzie pomiędzy trenerami pływania, instruktorami pływania do prowadzenia zajęć ruchowych w wodzie a Spółką Sport Pleszew

 1. Osoby które prowadzą zajęcia w wodzie, reprezentują instytucje (podmioty prawne) prowadzące działalność usługową, samorządowe, uniwersytety, spółki, stowarzyszenia, firmy prywatne,
 2. Osoby świadczące usługi dla swoich klientów, muszą mieć podpisaną umowę z Spółką Sport Pleszew. Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie odpowiedniej dokumentacji. Szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW, OC opcjonalnie, dokument świadczący o kwalifikacjach i działalności,
 3. Zajęcia mogą prowadzić tylko osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje,
 4. Osoby korzystające z nauki pływania w tym dzieci, muszą przedstawić dokument świadczący o dobrym stanie zdrowia. Dokumentację RODO – przetwarzanie danych, zgodę na naukę pływania,
 5. Osoby korzystające z nauk pływania nie mogą wykorzystywać do wejścia na basen kart Medicover Sport (była nazwa Ok SYSTEM), Firmy obsługujące karty Medicover Sport oraz MultiSport nie mają odpowiedniej umowy podpisanej z Spółką Sport Pleszew, która by uwzględniała lekcje nauk pływania. Umowa z tymi firmami obejmuję usługę w formie biletu wejścia na basen w formie rekreacji i wypoczynku,
 6. Zajęcia nauki pływania będą prowadzone indywidualnie, dwuosobowo, trzyosobowo,
 7. Grupy pływackie zaczynają się od 4 osób,
 8. Na torze pływackim może przebywać do 12-15 osób pływających,
 9. Osoby prowadzące grupy łączą się w jedną grupę na jednym torze z ustaloną liczbą osób pływających na torze. Prawa, lewa strona toru pływackiego,
 10. Spółka Sport Pleszew wyznacza tor nr 1 do nauk indywidualnych a tory 2,3 do nauk grupowych. Tor nr 4 to tor szybkiego pływania, tor nr 5,6 klienci indywidualni,
 11. Spółka Sport Pleszew zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości podmiotów i osób świadczących usługi na rzecz swoich klientów. Tym samym każdy podmiot czy osoba prowadząca nauki, musi posiadać zgodę Spółki Sport Pleszew na prowadzenie zajęć,
 12. Spółka sport Pleszew wprowadza jednolity cennik zajęć 45 minutowych dla wszystkich podmiotów świadczących usługi dla swoich klientów. Załącznik nr 1,
 13. Za użyczenie niecki wodnej podmiotom prowadzącym zajęcia dla swoich klientów, Spółka Sport Pleszew będzie brała opłaty. Załącznik nr 2,
 14. Każde zajęcia trwają godzinę lekcyjną (45 min.) i są naliczane godzina po godzinie,
 15. Podczas świadczenia usługi przez odpowiedni podmiot dla swoich klientów obowiązuje jednorazowe odbicie chipa i naliczanie minutowe,
 16. Podmiotom świadczącym usługi z tytułu dochodu nie przysługują zniżki,
 17. Płatności za wstęp na basen dokonuje się kartą płatniczą swojego banku (bezgotówkowo) lub gotówkowo, karta basenowa.
 18. Każdemu trenerowi, instruktorowi przysługuje 30 minutowa przerwa. Przed przerwą należy odbić chip i zakończyć pracę. Po przerwie odbijamy na nowo chip,
 19. Spółka Sport Pleszew jest zobowiązana na rzecz Miasta i Gminy Pleszew do przeprowadzenia dużych imprez sportowych. Tym samym podmioty zewnętrzne prowadzące działalność na rzecz swoich klientów a korzystających z obiektów Spółki Sport Pleszew, przystępują do tej umowy,
 20. Podmioty prowadzące własną działalność podpisują indywidualną umowę z Spółką Sport Pleszew na czas określony,
 21. Stroną reprezentującą podmioty jest koordynator ratowników Spółki Sport Pleszew,
 22. Dla każdego podmiotu i jego pracownika przysługuje darmowe jednorazowe wejście raz w tygodniu na strefę SPA – BASEN, nie dłuższe niż jedną godzinę. Swoją obecność należy zgłosić na kasach basenowych. Z usługi nie można korzystać  w trakcie prowadzenia swoich zajęć i pomiędzy zajęciami,
 23. Spółka Sport Pleszew zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy z podmiotem prowadzącym działalność usługową,
 24. Spółka Sport Pleszew nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za zawieranie umów, podmiotów prowadzących własną działalność z swoimi klientami. Nie ponosi także odpowiedzialności za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad oraz regulaminów  w Spółce Sport Pleszew,
 25. Nieprzestrzeganie  zasad oraz celowe niszczenie mienia Spółki Sport Pleszew będzie karane grzywną ustaloną przez Spółkę Sport Pleszew i natychmiastowym zerwaniem obowiązującej umowy.

Zarząd
Sport Pleszew sp. z o.o.

Załącznik nr 1

 1. Nauka indywidualna zajęcia  – koszt  70 zł.
 2. Dwie osoby zajęcia koszt  – 120 zł.
 3. Trzy osoby zajęcia koszt – 150 zł.
 4. Pływanie grupowe od jednej osoby (dziecka)  – 40 zł za zajęcia.

Załącznik nr 2

 1. Jednorazowa opłata dzienna za korzystacie, użyczenie z niecki basenowej – koszt 10 zł.
 2. Wynajem całego małego basenu koszt za 45 min zajęć to 70 zł. Tylko na zajęcia grupowe (od 12 osób ). Osoby wynajmujące mały basen i prowadzące zajęcia grupowe w danym dniu nie ponoszą opłaty jednorazowej dziennej w wysokości 10 zł.