Regulamin jacuzzi (wanny z hydromasażem)

 1. Podczas korzystania z jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu ogólnego PW Planty.
 2. Korzystanie z jacuzzi dozwolone tylko w godzinach ogólnodostępnych.
 3. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi (tak jak przed wejściem do basenu) należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wodą.
 4. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia itd.), mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w jacuzzi, PW Planty nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 6. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 8 osób.
 7. Korzystanie z jacuzzi dozwolone jest tylko przy załączonym masażu wodnym i powietrznym.
 8. Zalecany łączny pobyt w wannie, wynosi nie dłużej niż 20 minut dziennie.
 9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 10. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 11. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
 12. Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się:

  a)wszczynania fałszywych alarmów,
  b)nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  c)manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
  d) wpychania osób do wanny jacuzzi
  e) zanurzania głowy,
  f) wylewania wody z jacuzzi,
  g) siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.

 13. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika dyżurnego oraz bezzwłocznie zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu odpowiedzialność ponosi sprawca.
 15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu PW Planty

Zarząd Sport Pleszew sp. z o.o.