Regulamin nauki pływania aqua-fitness Parku Wodnego Planty

 1. Organizatorem zajęć:
  – indywidualnej/ grupowej nauki i doskonalenia pływania
  – aqua-fitness
  są instytucje (podmioty prawne) prowadzące działalność usługową, samorządowe, uniwersytety, spółki, stowarzyszenia, firmy prywatne, które posiadają podpisaną umowę z Spółką Sport Pleszew.
 2. Uczestnicy zajęć lub ich opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z oświadczeniem zdrowotnym oraz oświadczeniem RODO.
  – oświadczenie zdrowotne jest dokumentem potwierdzającym stan zdrowia uczestnika zajęć, w przypadku uczestników do 18-go roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
  – oświadczenie RODO jest dokumentem potwierdzającym zgodę uczestnika zajęć lub jego opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez instruktora podczas zajęć, w celach promocji.
 3. Zajęcia nauki pływania prowadzone są w formie:
  – lekcji indywidualnej,
  – lekcji dwuosobowej,
  – lekcji trzyosobowej.
 4. Grupy pływackie liczą minimum 4 osoby.
 5. Tor nr 1 przeznaczony jest do nauk indywidualnych,
  Tory 2,3 do nauk grupowych,
  Tor nr 4 do szybkiego pływania,
  Tor nr 5,6 dla klientów indywidualnych.
 6. Każdy podmiot czy osoba prowadząca nauki jest zobowiązana do posiadania pisemnej umowy Spółki Sport Pleszew.
 7. Uczestników zajęć nauki pływania obowiązuje jednolity cennik zajęć 45 minutowych.
 8. Uczestnicy zajęć zorganizowanych, nauki pływania, aqua-fitness zobowiązani są do zakupu biletu wstępu na basen według obowiązującego cennika Parku Wodnego Planty na dziale kasowym.
  Klient dokonuje płatności za wstęp:
  – kartą płatniczą swojego banku (bezgotówkowo),
  – gotówkowo,
  – kartą basenową,
 9. Miejscem świadczenia usług jest:
  a. niecka basenu rekreacyjnego w skład której wchodzi:
  – niecka z częścią do nauki pływania o głębokości od 0,90m do 1,20m
  – niecka o nieregularnych kształtach o głębokości od 1,10m do 1,20m
  b. niecka basenu sportowego o głębokości od 1,35m do 1,80m
  c. niecka dla małych dzieci (brodzik) o głębokości od 0,15m do 0,35m
 10. Miejsce zajęć dobiera instruktor, w zależności od poziomu umiejętności w pływania.
 11. Godzina na którą wyznaczono zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć.
 12. Po upływie 45min lub wcześniejszym zakończeniu zajęć przez uczestnika, instruktor nie odpowiada za jego bezpieczeństwo. W obu przypadkach uczestnicy zajęć, którzy nie ukończyli 12-go roku życia, zobowiązani są do opuszczenia hali basenowej z opiekunem prawnym.
 13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju kąpielowego, okularków pływackich, klapek oraz ręcznika.
 14. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktorów jest zabronione.
 15. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć biorą udział w rozgrzewce a następnie korzystają z natrysków.
 16. Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być obowiązkowo zgłoszone instruktorowi.
 17. Spółka Sport Pleszew nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za zawieranie umów, podmiotów prowadzących własną działalność z swoimi klientami.
  Nie ponosi także odpowiedzialności za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad oraz regulaminów w Spółce Sport Pleszew.
 18. Spółka Sport Pleszew zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zarząd Sport Pleszew sp. z o.o.