Regulamin zjeżdżalni rurowych Parku Wodnego Planty w Pleszewie

 1. Zjeżdżalnie rurowe to atrakcje wodne, znajdująca się na terenie PW Planty, w części rekreacyjnej dla nieumiejących pływać.
 2. Użytkowników zjeżdżalni obowiązują zasady wynikające z Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
 4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
 5. Zjeżdżalnie dostępne są dla wszystkich Użytkowników PW Planty z wyjątkiem:
  a) osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
  b) osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznego i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
  c) osób po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
  d) uczestników Grup zorganizowanych bez obecności Opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 6. Dzieci od 5 do 12 lat mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. Opiekun nie może zjeżdżać razem z dzieckiem, ale ma obowiązek nadzorować zjazd.
 7. Dzieci do lat 5 mają zakaz korzystania ze zjeżdżalni.
 8. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, używając poręczy i uchwytów. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 9. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 10. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 11. Na zjeżdżalniach obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotami do rur zjazdowych, której wskazania oznaczają:
  a) kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
  c) kolor czerwony – zjazd zabroniony, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
 12. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
 13. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  a) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, linią, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  b) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym lub po zakazie ratownika,
  c) wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  d)wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
  e) wnoszenia do rury jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),
  f) wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  g) zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  h) wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu,
  i) używania korków do zamykania zjeżdzalni.
  j) korzystania ze strefy zjeżdżalni w trakcie przerwy technicznej
  k) korzystania ze strefy zjeżdząlni w przypadku wyładowań atmosferycznych
  l) korzystania ze strefy zjeżdzalni gdy temperatura powietrza na zewnątrz wynosić będzie – 2 ° C lub poniżej.
 14. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach lub siedząca, z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 15. Osoba kończąca ześlizg po wylądowaniu w basenie hamującym, powinna niezwłocznie opuścić to miejsce, aby umożliwić lądowanie następnej osobie.
 16. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
 17. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 18. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 19. PW Planty nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 20. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu PW Planty.
 21. Dane zjeżdżalni:
  a) Zjeżdżalnia czerwona – długość 97,66 m; średni spadek do 13%, średni czas przejazdu 16 sekund.
  b) Zjeżdżalnia szara z efektami dźwiękowymi i świetlnymi – długość 80,44 m; średni spadek do 13%, średni czas przejazdu 13 sekund.

Zarząd Sport Pleszew sp. z o.o.