Komunikat o stanie wody – próbka ze stycznia 2023 r.

Badania wody na basenach kąpielowych wykonuje akredytowane laboratorium.

Sport Pleszew Sp. z o.o. informuje, że woda pobrana do badań 3 stycznia 2023 r. na basenach kąpielowych:

Basen kryty –Park Wodny Planty ul. Sportowa 4:

  • Niecka pływacka
  • Niecka rekreacyjna
  • Wanny z hydromasażem
  • Brodzik do zabaw dla dzieci
  • Wanna solankowa

w ramach kontroli wewnętrznej- zbadana przez Laboratorium JARS S.A,. spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2016