Komunikat o stanie wody – próbka z dnia 7.03.2023 r.

Badania wody na basenach kąpielowych wykonuje akredytowane laboratorium Sport Pleszew Sp. z o.o. informuje, że woda pobrana do badań 7 marca 2023 r. na basenach kąpielowych:

basen kryty –Park Wodny Planty ul. Sportowa 4

  • Niecka pływacka
  • Niecka rekreacyjna
  • Wanny z hydromasażem
  • Brodzik do zabaw dla dzieci
  • Wanna solankowa

w ramach kontroli wewnętrznej- zbadana przez Laboratorium Badawcze PK z Pleszewa spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2016