+48 62 72 06 772Pn - Nd, 6.00 - 22.00

REGULAMIN STREFY SPA

1. Strefa SPA jest integralna częścią składową Parku Wodnego „Planty”. Obowiązują na niej ogólne przepisy regulaminu oraz poniższe regulacje.
2. Samodzielne korzystanie ze strefy SPA jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 16 roku życia. Osoby, które ukończyły nie ukończyły 16 lat mogą przebywać w strefie SPA wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze strefy SPA każdy z Użytkowników ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych urządzeniach funkcjonujących w strefie SPA lub dostępnych w recepcji strefy SPA.
4. Użytkownicy korzystający ze strefy SPA są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do saun lub kabin parowych. Każdy Użytkownik musi posiadać obuwie kąpielowe, a także minimum jeden ręcznik.
5. Strefa SPA jest strefą, w której można przebywać bez strojów kąpielowych co oznacza, że wchodząc do niej należy liczyć się z tym, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
6. Ze strefy SPA mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wstępu do strefy SPA zabrania się w szczególności osobom z:
• zakaźnymi chorobami skóry,
• infekcjami septycznymi,
• ostrą infekcją wirusową lub bakteryjną,
• ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,
• gruźlicą,
• chorobami serca,
• chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,
• w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,
• zapaleniem żył,
• ciężkimi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.
UWAGA: z saun i łaźni nie powinny korzystać kobiety w ciąży oraz kobiety w trakcie menstruacji.
7. Wchodząc do strefy SPA Użytkownik potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy rekreacji.
8. Użytkownicy mają obowiązek zgłaszać Obsłudze strefy SPA wszelkie przejawy pogorszenia samopoczucia – w takim przypadku winni korzystać z przycisku alarmowego.
9. Przed wejściem do saun i łaźni należy zdjąć przedmioty metalowe, okulary, szkła kontaktowe oraz obuwie basenowe.
10. Zabrania się w strefie SPA używania telefonów komórkowych, filmowania i fotografowania.
11. W strefie SPA zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania zakłócające spokój pozostałych Użytkowników.
12. Zabrania się wszelkich czynów mogących wywołać u innych zażenowanie, w szczególności czynów, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne w rozumieniu przepisów prawa.
13. Do saun oraz łaźni, należy wchodzić boso.
14. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym).
15. Obsługą urządzeń w strefie SPA mogą zajmować się jedynie pracownicy Sport Pleszew sp. z o.o. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli.
16. Niedozwolone jest samodzielne dokonywanie zmiany temperatury i wilgotności w saunach i łaźniach.
17. Zakazuje się w saunie umieszczania przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca oraz na nim a także dotykania elementów instalacji doprowadzającej ciepło.
18. Zabrania się wnoszenia do strefy SPA pojemników i spożywania żywności oraz napojów.
19. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych dotyczących bezpiecznego dla zdrowia korzystania z saun oraz łaźni.
20. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym.
21. Jednorazowo w saunach i łaźni oraz jacuzzi solankowym mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
22. Korzystanie z basenu schładzającego, pryszniców wrażeń i jacuzzi solankowego winno odbywać się zgodnie z instrukcjami.
23. Za korzystanie ze strefy SPA pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Naliczanie opłat rozpoczyna się po przekroczeniu bramki przy strefie SPA poprzez przybliżenie transpondera do czytnika.
24. Osoby, które naruszają postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane ze strefy SPA przez Obsługę pływalni.

Zarząd
Sport Pleszew sp. z o.o.