+48 62 72 06 772Pn - Nd, 6.00 - 22.00

REGULAMIN KURSÓW SZKOŁY PŁYWANIA "PLANTY" PLESZEW

1. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów pływania.
2. Zajęcia odbywają się w terminie wyznaczonym przez organizatora.
3. Cykl zajęć to 10-20 godzin dydaktycznych (10-20 x 45 minut) lub 10-14 tygodni.
4. Zajęcia odbywają się na Pływalni „Park Wodny Planty” przy ul. Sportowej 4 w Pleszewie.
5. Na zajęciach używa się sprzętu sportowego odpowiedniego do prowadzonego cyklu szkolenia.
6. Cena za kurs jest ustalona z góry przez organizatora Szkoły Pływania „Planty” Pleszew.
7. Do zajęć kwalifikują się osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w zajęciach i uregulowały należność.
8. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych osób, pierwszeństwo mają osoby kontynuujące kolejny stopień kursu.
9. Pod opieką jednego instruktora prowadzącego zajęcia może znajdować się maksymalnie 15 osób.
10. W czasie zajęć rodzice nie mogą przebywać na terenie niecki pływalni.
11. Pływalnia nie zwraca środków pieniężnych za niewykorzystane godziny, które z jakiegoś powodu nie będą usprawiedliwione.
12. Nieobecności na zajęciach mogą być wykorzystane na uczestnictwo w zajęciach odbywających się w innych terminach (w ciągu dwóch tygodni) pod warunkiem dostępności miejsc oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem danej grupy.
13. Niewykorzystane i nieusprawiedliwione godziny na jednym kursie nie przechodzą na kurs następny.
14. Przy kontynuacji kursu, dni, godziny zajęć oraz Instruktorzy mogą ulec zmianie.
15. Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminów Pływalni.
16. Uczestnicy biorący udział są zobowiązani posiadać strój kąpielowy.
17. Opłaty za kurs dokonuje się jednorazowo bezpośrednio po pierwszych zajęciach, lub przed nimi. Jeśli uczestnik kursu zrezygnuje z zajęć to płaci jednorazowo za zrealizowane zajęcia 40 zł.
18. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do wydrukowania „Deklaracji Zgody” na uczestniczenie dziecka na zajęcia z nauki pływania i przed zajęciami dostarczeniu jej instruktorowi pływania. Deklaracje znajdują się na stronie www.parkwodny.pleszew.pl, zakładka ‚Szkoła Pływania’.

 

Zarząd
Sport Pleszew sp. z o.o.