+48 62 72 06 772Pn - Nd, 6.00 - 22.00

REGULAMIN JACUZZI

1. Podczas korzystania z jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu ogólnego PW Planty.
2. Korzystanie z jacuzzi dozwolone tylko w godzinach ogólnodostępnych.
3. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi (tak jak przed wejściem do basenu) należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wodą.
4. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia itd.), mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w jacuzzi, PW Planty nie ponosi odpowiedzialności.
5. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
6. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 8 osób.
7. Korzystanie z jacuzzi dozwolone jest tylko przy załączonym masażu wodnym i powietrznym.
8. Zalecany łączny pobyt w wannie, wynosi nie dłużej niż 20 minut dziennie.
9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
10. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
11. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
12. Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się:
a) wszczynania fałszywych alarmów,
b) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
c) manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
d) wpychania osób do wanny jacuzzi,
e) zanurzania głowy,
f) wylewania wody z jacuzzi,
g) siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.
13. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika dyżurnego oraz bezzwłocznie zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości.
14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu odpowiedzialność ponosi sprawca.
15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu PW Planty.

 

Zarząd
Sport Pleszew sp. z o.o.