+48 62 72 06 772Pn - Nd, 6.00 - 22.00

Regulamin Aqua Fitness

1. Każdy z uczestników zajęć AQUA FITNESS zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Pływalni„ Planty” w Pleszewie oraz Regulaminu Zajęć AQUA FITNESS.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.

3. Przy zakupie usługi uczestnik zajęć zobowiązany jest do pozostawienia organizatorowi telefonu kontaktowego.

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za użytkowany sprzęt i zobowiązani są do bezpiecznego i prawidłowego korzystania z niego.

5. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkohol lub środków odurzających.

6. Wszelkie nieprawidłowości proszę zgłaszać instruktorowi.

7. Przed wejściem do wody myjemy całe ciało.

8. Na zajęcia przychodzimy punktualnie.

9. Osoby uczestniczące w zajęciach winny upewnić się na wizycie u lekarza o braku przeciwwskazań do korzystania z zajęć AQUA FITNESS. Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu takich osób Pływalnia „Planty” oraz instruktor nie ponoszą odpowiedzialności.

10. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych w wodzie. Uczestnicy tym samym oświadczają, iż uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.